Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo od uzavretej Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy preukázateľne odoslané Predávajúcemu. Toto právo má Spotrebiteľ aj v prípade, ak si objednaný tovar vyzdvihol osobne na Adrese pre vyzdvihnutie tovaru.
V prípade ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a do 14 dní odošle tovar Predávajúcemu, je povinný dodržať nasledujúce odporúčania:
a) spolu s tovarom je Spotrebiteľ povinný zaslať aj písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy, ak ho nezaslal už skôr osobitne.
b) po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.“

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Právo na odstúpenie od Zmluvy nemôže Spotrebiteľ uplatniť pri týchto druhoch tovaru:
a) tovar určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
b) tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (najmä, ale nie výlučne lubrikačné gély, oleje, čistiace prostriedky na tovar), ktorý Spotrebiteľ rozbalil z pôvodného obalu (netýka sa obalu určeného na prepravu),
c) audiovizuálne diela, zvukové záznamy alebo zvukovo-obrazové záznamy umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Spotrebiteľ rozbalil z pôvodného obalu (netýka sa obalu určeného na prepravu),

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.